Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

12 Хичээлийн ангиллууд

Засварлагдсан 1 Аравдугаар сар 2020

Ерөнхий боловсрол
2 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 29 Тавдугаар сар 2020

Бизнесийн удирдлага

Засварлагдсан 28 Тавдугаар сар 2020

Санхүү, ЭЗ
1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 24 Тавдугаар сар 2020

Хууль эрх зүй
1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 24 Тавдугаар сар 2020

Хүний нөөц
2 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 24 Тавдугаар сар 2020

Маркетинг
1 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 24 Тавдугаар сар 2020

Мэдээллийн технологи
4 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 24 Тавдугаар сар 2020

Хувь хүний хөгжил
2 Хичээлүүд
Бүх курсуудыг үзэх

Засварлагдсан 24 Тавдугаар сар 2020

Дизайн