Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

3 Хичээлүүд

Багш: Uyanga 99133803Багш: Н. ОрогзадмааБагш: С. Отгонпүрэв

Хими|802

ОНЦЛОГ

Нэг сарын хугацаатай түргэвчилсэн сургалт.  Туршлагатай хоёр багшийн хамтарсан хичээл. Дахин давтан үзэх боломжтой видео хичээлүүд.

ЮУНД СУРАЛЦАХ ВЭ?  Исэлдэн ангижрах урвал, электролиз, атомын бүтэц, энергийн диаграмм, химийн холбоо органик эрлийзжилт, уусмалын тухай ерөнхий ойлголт, pН ба давсны гидролиз онол, давсны гидролиз ба pH-г таамаглах олох, химийн үндсэн хуулиуд, бодисын томъёо олох бодлого, органик хими исэлдэхүйн хэм олох, урвалын төрөл, атомийн бүтэц зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд онолын мэдлэгийг сэргээж, мөн сэдэв бүрийн хүрээнд 2-3 жишээ бодлого бүхий хичээлүүдтэй.

ХЭН СУРАЛЦВАЛ ЗОХИХ  ВЭ?

ЭЕШ-д бие даан бэлтгэж буй суралцагчид, тухайн хичээлийн туршилтын шалгалтанд 400-аас доош оноо авсан боловч ЭЕШ-д 400-аас дээш оноо авах хүсэлтэй суралцагчид, туршилтын шалгалтанд 400-аас дээш оноо авсан боловч оноогоо улам ахиулах хүсэлтэй суралцагчид, мөн 800 оноогоо бүрэн авах хүсэлтэй суралцагчид."Сайтад бүртгэлгүй бол ЭНД дарж бүртгэл үүсгэсний дараа хичээлээ худалдаж авна уу"

Төлбөр шилжүүлснээс  хойш  20 минутын дараа эрх нээгдэнэ. 


PayPal

Багш: Б. МоломБагш: Д. Пүрэвдорж

Математик|800

ОНЦЛОГ

Нэг сарын хугацаатай түргэвчилсэн сургалт, туршлагатай хоёр багшийн хамтарсан хичээл, дахин давтан үзэх боломжтой видео хичээлүүд. 

ЮУНД СУРАЛЦАХ ВЭ?  

Тоо, тоон дээр хийгдэх үйлдлүүд, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, функц, комбинторик, магадлал, уламжлал, интеграл, хязгаар, тригонометр, дараалал, прогресс, талбайн ба огторгуйн геометр зэрэг бүлгүүдийн хүрээнд нийт 48 дэд сэдвээр онолыг сэргээж, сэдэв тус бүрээр 2-3 жишээ бодолтыг хийж үзүүлсэн.  

ХЭН СУРАЛЦВАЛ ЗОХИХ  ВЭ?

ЭЕШ-д бие даан бэлтгэж буй суралцагчид, математикийн туршилтын шалгалтанд 400-аас доош оноо авсан боловч ЭЕШ-д 400-аас дээш оноо авах хүсэлтэй суралцагчид, туршилтын шалгалтанд 400-аас дээш оноо авсан боловч оноогоо улам ахиулах хүсэлтэй суралцагчид, мөн 800 оноогоо бүрэн авах хүсэлтэй суралцагчид"Сайтад бүртгэлгүй бол ЭНД дарж бүртгэл үүсгэсний дараа хичээлээ худалдаж авна уу" 

Төлбөр шилжүүлснээс хойш 20 минутын дараа эрх нээгдэнэ.


PayPal

Багш: Т. Наранцэцэг

Англи хэл|801

ОНЦЛОГ. Нэг сарын хугацаатай түргэвчилсэн сургалт, заах арга зүйч, туршлагатай багшийн хичээл, дахин давтан үзэх боломжтой видео хичээл.

ЮУНД СУРАЛЦАХ ВЭ?  

Noun (нэр үг), article (ялгац гишүүн), adjective (тэмдэг нэр), adverb (дайвар үг), indefinite pronoun(тодорхойгүй төлөөний үг), personal, relative pronoun(биеийн болон холбох төлөөний үг), Indefinite pronoun (тодорхойгүй төлөөний үг), gerunds, infinitives (үйлт нэр) зэрэг сэдвүүдийн хүрээн дэхь дэлгэрэнгүй агуулгыг нийт 21 бүлэг сэдвээр системтэй заасан.

ХЭН СУРАЛЦВАЛ ЗОХИХ  ВЭ?

ЭЕШ-нд бие даан бэлтгэж буй суралцагчид, тухайн хичээлээрээ туршилтын шалгалтанд 400-аас доош оноо авсан боловч ЭЕШ-д 400-аас дээш оноо авах хүсэлтэй суралцагчид, туршилтын шалгалтанд 400-аас дээш оноо авсан боловч оноогоо улам ахиулах хүсэлтэй суралцагчид, ЭЕШ-д 800 оноогоо бүрэн авах хүсэлтэй суралцагчид. "Сайтад бүртгэлгүй бол ЭНД дарж бүртгэл үүсгэсний дараа хичээлээ худалдаж авна уу" 

Төлбөр шилжүүлснээс хойш 20 минутын дараа эрх нээгдэнэ.


PayPal