Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

4 Хичээлүүд

Өөрийгөө таньж мэдэх нь
Хувь хүний хөгжил
Хичээлийн танилцуулгыг үзэх

Хувь хүний хөгжил

Өөрийгөө таньж мэдэх нь

PayPal
Хувь хүний хөгжил
Хувь хүний хөгжил
Хичээлийн танилцуулгыг үзэх

Хувь хүний хөгжил

Хувь хүний хөгжил

Сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын ухааны удиртгал хичээл
Хувь хүний хөгжил
Хичээлийн танилцуулгыг үзэх

Хувь хүний хөгжил

Сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын ухааны удиртгал хичээл

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ


Их Британи улсын мэргэжлийн сэтгэл судлаач, 

зөвлөхүүдийн бүрэлдэхүүнтэй EI4CHANGE 

байгууллагын боловсруулсан мэргэжлийн 

цуврал хичээлүүд. 

                                                        
              

ЮУНД СУРАЛЦАХ ВЭ?  

 • Сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын ухааны үндсэн тодорхойлолтуудтай танилцах. Сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын ухаан гэж юу болох тухай? Мөн үүнд юуг тооцож үзэхгүй тухай? 

 • Сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын ухааны ач холбогдлын тухай ойлголттой болох. 

 • IQ (Ай-Кю), EQ (И-Кю), EI (И-Ай) гэсэн ойлголтуудын ялгааг тайлбарлаж сурах. 

 • Сэтгэл хөдлөл нь хүний амьдрал, мөн хувь тавиланд хэрхэн хүчтэй нөлөө үзүүлж байдаг тухай ойлгодог болох. 

 • Ажлын байран дээр Сэтгэл хөдлөл хэрхэн илэрч, нөлөөлж байдаг тухай суралцах болно.  

 • Хамгийн чухал нь та өөрийн сэтгэл хөдлөлийн төвшнөө үнэлж, цаашдын хөгжүүлэлтийн хэрэгцээ шаардлага, төлөвлөгөөгөө боловсруулах чадамжтай болох юм. 

 • Мөн та цаашдын сэдэвчилсэн цуврал хичээлүүдийг үзэхэд шаардагдах бүх төрлийн суурь мэдлэг, мэдээллийг олж авна.  

ХЭН СУРАЛЦВАЛ ЗОХИХ  ВЭ?

Сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын төвшиндөө сэтгэл хангалуун бус байдаг хэн ч энэ чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх зорилгоор суралцах боломжтой. Мөн дараах ур чадваруудыг эзэмших хүсэлтэй хүмүүс. Үүнд: 

 • Манлайлал, 
 • Харилцааны ур чадвар,
 • Бусдад үнэлэгдэх,
 • Борлуулалтын ур чадвар,
 • Өөрийгөө идэвхжүүлэх,
 • Өөрчлөлтийн удирдлагын чадвар,
 • Багууд болон багаар ажиллах,
 • Уян хатан байх,
 • Бэрхшээлийг даван туулах чадвар, 
 • Бусдыг сургах, дасгалжуулах, 
 • Асуудлыг шийдэх, 
 • Шийдвэр гаргах, 
 • Нөлөөлөх болон үнэмшүүлэх чадвар, 
 • Маргааныг шийдэх чадвар,
 • Бусдад зөвөөр туслах чадвар. 


"Сайтад бүртгэлгүй бол ЭНД дарж бүртгэл үүсгэсний дараа хичээлээ худалдаж авна уу" 

Төлбөр шилжүүлснээс хойш 20 минутын дараа эрх нээгдэнэ.


PayPal